Integritetspolicy

kakor på dator

Vem är personuppgiftsansvarig?

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att hålla en hög nivå vad gäller dataskydd. Genom denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personliga uppgifter samt dina rättigheter i anledning av detta.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.
Du är alltid välkommen att fylla i formuläret vid eventuella frågor.

Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner.

[shortcode template]

Hur samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in information som du lämnar till oss vid t.ex. att du skickar in en förfrågan om att få offert, vid kontakt för frågor eller vid intresse för att ansluta sig som samarbetspartner. Ofta finns du i våra interna kontaktuppgifter som en etablerad kontakt, men ibland har vi upptäckt dig i vår omvärldsbevakning eller inhämtat från källor som koncernbolag, partners och andra register.

Dina personuppgifter kan användas för att kunna leverera en tjänst du har bett oss om hjälp med eller för att skicka e-post med relevant information. Vi kan även, om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring, komma att använda dina personuppgifter för marknads- och kundanalyser, utveckling och förbättring av våra tjänster, riskhantering och statistik.

Var får vi dina personuppgifter från?

Dels får vi uppgifter från dig, dels samlar vi in uppgifter utifrån hur du använder våra tjänster och dels får vi uppgifter från annan.
De uppgifter vi får från annan är dels s.k. leads från företag som du kontaktat för att efterfråga tjänsten, dels adressuppgifter från offentliga register och dels uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut eller upplysningsföretag.

Vi strävar efter att alla uppgifter skall vara uppdaterade
och korrekta. Vi behandlar endast information som är relevant för att uppfylla våra syften.

Vilka personuppgifter behandlas?

Med behandling menas allt man gör med personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Exempel på behandling av personuppgifter är: insamling, registrering, lagring, bearbetning och spridning av till exempel; namn, personnummer, IP-nummer, kontaktuppgifter, betalningsinformation, kreditupplysning från kreditupplysningsföretag, uppgifter om bostaden, korrespondens, uppgift om tjänstens utförande m.m.

För att vi ska kunna erbjuda dig som potentiell kund bäst anpassad tjänst och bästa möjliga kvalité måste vi inhämta relevanta uppgifter för uppdragets utförande. Dessutom måste vi vid vissa tillfällen vidarebefordra nödvändiga uppgifter till våra underleverantörer, betaltjänstleverantörer och kreditupplysningsföretag.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen och affärspartners för de syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande, som att hantera ditt ärende, för att hantera fakturering (skapa, skicka och driva in fakturor) för marknadsföring eller för att kontakta dig. Vidare lämnas personuppgifter ut till underleverantörer, till exempel systemleverantörer, som anlitats för att utföra en tjänst. En sådan underleverantör är ett personuppgiftsbiträde till oss.

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är personuppgiftsbiträden i förhållande till oss. Ett personuppgiftsbiträde är företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner.

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med dels att utföra den av dig efterfrågade tjänsten, dels hantera betalningslösningar, dels utföra IT-tjänster och dels hantera bokföring och liknande tjänster.

Hur lagras personuppgifterna?

Vi lagrar regelmässigt personuppgifter i våra system. Hur länge uppgifterna sparas efter utförd tjänst beror på för vilket ändamål de samlats in och vilken typ av uppgifter det gäller.

Lagringstiden styrs av dataskyddsförordningen samt övrig relevant lagstiftning och regler, såsom bokföringslag och skattelag.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalsenliga åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra avtalsenliga åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och andra regulatoriska kapitalkrav, sparar vi dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte. Inkommande samtal till bolaget samt relevanta avdelningar i bolaget, kan komma att spelas in och lagras i 2 år; grundat i intresseavvägning (6.1(f) GDPR) för att möta syften och utveckla interna områden i bolaget i Sverige. Övrig information behandlas så länge som det krävs för att uppfylla syftet. Vid avregistrering av marknadsföring behandlas uppgifterna även för att förhindra att få fortsatt marknadsföring från oss.

Hur skyddas personuppgifterna?

Vi, och i förekommande fall våra samarbetspartners, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar med intrångsskydd som skyddar mot externa hot och förhindrar obehörig tillgång till våra nätverk och system.
Fysisk tillgång till data är skyddad där endast behörig personal har tillträde. Behörig personal har strikta instruktioner att hantera all information i enlighet med gällande lagar och regler.

Närmare om dina rättigheter till rättelse, radering m.m.

Du har rätt att gratis en gång per kalenderår få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Detta innebär att du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Tänkt dock på att det kan finnas legala skyldigheter för oss som hindrar en omedelbar radering, t.ex. krav i bokförings- och skattelagstiftning.

Vill du framföra klagomål till en tillsynsmyndighet eller undrar något annat om dina rättigheter kring personuppgiftsbehandlingen av oss ska du vända dig till Datainspektionen/Integritetsskydds-myndigheten. Kontaktuppgifter till dem hittar du här: Integritetsskydds-myndigheten

Cookies

Hur används cookies (kakor)?

På denna webbsida används cookies (eller ”kakor” på svenska). En cookie är en textfil som sparas ned till din enhet så att hemsidan kan känna igen din enhet. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (så kallade sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din enhet under en längre period, medan sessionscookies är temporärt placerade på din enhet och används bara under den tid du surfar på sidan och försvinner därefter.

Cookies används till att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att du som besökare ska få en så bra upplevelse av oss som möjligt. En del cookies är nödvändiga för att du ska kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.

Vi använder även cookies för utvärdering av sök- och användarbeteenden på hemsidan, för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna vidareutveckla våra tjänster. Vi använder därtill cookies på vår webbsida för att vi ska kunna föra statistik över vad som beställs och hur mycket webben används i sin helhet.

Enhetsidentifierare används för att anpassa innehållet och annonserna till användarna, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera vår trafik. Vi vidarebefordrar även sådana identifierare och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Googles annonscookies

Google använder cookies för att visa annonser på partnerwebbplatser, till exempel webbplatser som visar Google-annonser eller ingår i Google-certifierade annonsnätverk. När en användare besöker en Google-partners webbplats kan en cookie placeras i användarens webbläsare.

Tredjepartsleverantörer, inräknat Google, använder cookies för att visa annonser baserat på användarnas tidigare besök på din webbplats eller andra webbplatser. Med hjälp av annonscookies kan Google och dess partner visa annonser baserat på användares besök på dina och/eller andras webbplatser. Användare kan välja bort visning av anpassade annonser under Annonsinställningar.

Google Analytics och Google Adsense

Statistika tredjepartscookies från Google (Google Analytics) används även av oss på denna hemsida. Vi är därmed gemensamt ansvariga för användningen av dessa cookies.

När Google Analytics används delas uppgifterna med Google. Du hittar mer information här. I Google Analytics integritetspolicy finns även mer information om hur Google behandlar personuppgifter.

Tredjepartsleverantörer, inklusive Google, använder cookies för att visa annonser baserat på en användares tidigare besök på en webbplats. Google samlar in, delar och använder vissa personuppgifter i syfte att använda dessa för anpassning av annonser, och att cookies kan komma att användas för anpassade och icke-anpassade annonser.

Googles användning av marknadsföringscookien gör det möjligt för Google och dess partners att visa annonser till användare baserat på deras besök på denna webbplats och/eller andra webbplatser på internet. Mer information om Google Adsense policy.

Läs mer om Googles integritetspolicy

Besökare på denna webbplats kan välja bort användningen av dessa cookies för personanpassad reklam genom att avvisa/blockera denna cookie.

Googles reklam- och mätcookies

För att hjälpa partners att hantera sin annonsering och webbplatser erbjuder Google många produkter, inklusive AdSense, Google Ads, Google Analytics och en rad produkter inom Google Marketing Platform. När användare besöker en sida eller ser en annons som använder en av dessa produkter, antingen på Googles tjänster eller på andra webbplatser och appar, kan olika cookies skickas till deras webbläsare.

Dessa kan ställas in från några olika domäner, inklusive google.com, doubleclick.net, googlesyndication.com eller googleadservices.com, eller domänen för partners webbplatser. Vissa annonserings- och mätningsprodukter gör det möjligt för partners att använda andra tjänster tillsammans med våra (som en annonsmätnings- och rapporteringstjänst), och dessa tjänster kan skicka sina egna cookies till din webbläsare. Dessa cookies kommer att ställas in från deras domäner.

Cookieinformationen på denna webbplats görs tillgänglig för att hjälpa till med användningen av Googles annonsprodukter och återspeglar cookies som kan kopplas till dessa produkter och kan skickas till en användares webbläsare. Cookiesyften återspeglar utbudet av produkter och funktioner som stöds i våra annonsprodukter, men individuella cookies kan förlita sig på endast en delmängd av syften, beroende på implementeringen av produkten. Även om cookies som listas här är de som är kopplade till våra annonserings- och mätningsprodukter, kan du hitta mer information på:

Hur Google använder cookies

Syftesbeskrivningar av cookies:

Funktionalitet – Cookies som används för funktionalitet tillåter användare att interagera med en tjänst eller webbplats för att få tillgång till funktioner som är grundläggande för den tjänsten. Saker som anses vara grundläggande för tjänsten inkluderar preferenser som användarens val av språk, produktoptimeringar som hjälper till att underhålla och förbättra en tjänst och underhåll av information om en användares session, till exempel innehållet i en kundvagn.

Säkerhet – Cookies som används för säkerhetsautentisering av användare, förhindrar bedrägerier och skyddar användare när de interagerar med en tjänst.

Analytics – Cookies som används för analys hjälper till att samla in data som gör det möjligt för tjänster att förstå hur användare interagerar med en viss tjänst. Dessa insikter tillåter tjänster både att förbättra innehållet och att bygga bättre funktioner som förbättrar användarens upplevelse.

Annonsering – Google använder cookies för annonsering, inklusive visning och rendering av annonser, anpassa annonser (beroende på dina annonsinställningar på g.co/adsettings), begränsa antalet gånger en annons visas för en användare, stänga av annonser som du har valt att stoppa se och mäta effektiviteten av annonser.

NameProviderPurposeExpiryType
__gadsGoogle DoubleClickThis cookie is associated with the
DoubleClick for Publishers service from
Google. Its purpose is to do with the
showing of adverts on the site, for
which the owner may earn some
Revenue
13 monthsHTTP Cookie
_ga_#Google Analytics 4Used to persist session state.2 yearsHTTP Cookie
_gaGoogle Analytics 4Used to distinguish users.2 yearsHTTP Cookie
wp_gdpr_cookie_preferencesGoogleUsed to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website.1 yearHTTP Cookie
__gpiGoogle AdSense, Google Ad ManagerCollects information on user behaviour on multiple websites. This information is used in order to optimize the relevance of advertisement on the website.13 monthsHTTP Cookie
FCCDCFFunding ChoicesSet from partner domain13 monthsFunctionality
FCNECFunding ChoicesSet from partner domain365 daysAnalytics

Hur kan du blockera cookies?

Om du vill veta när din enhet tar emot en cookie, kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig om det. På så vis har du möjlighet att acceptera eller avvisa en cookie. Din enhet kan också ställas in så att den avvisar samtliga cookies. För det fall du väljer att inte acceptera cookies, vänligen notera att vissa funktioner i våra onlinetjänster inte längre kommer att fungera såsom avsett. Hur du tar bort lagrade cookies eller ändrar inställningarna för cookies anges i instruktionerna till webbläsaren eller i den hjälpfunktion som de flesta webbläsare är utrustade med. Om du väljer att blockera de cookies som används på vår webbplats kan detta påverka din upplevelse av vår hemsida, t.ex. så kommer vissa funktioner inte att fungera.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna informationstext från tid till annan för att återspegla ändrade lagkrav eller vår behandling. Eventuella ändringar kommer att läggas ut på denna webbplats.

Formulär

När besökare fyller i formuläret på webbplatsen samlar vi in data som visas i formulärsfälten, och även besökarens IP-adress och webbläsaranvändaragentsträng för att hjälpa till att upptäcka skräppost.

Om du fyller i ett formulär på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress etc. Dessa är till för din bekvämlighet så att du inte behöver fylla i dina uppgifter igen när du besöker oss nästa gång. Dessa cookies kommer att hålla i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att ställa in en tillfällig cookie för att avgöra om din webbläsare accepterar cookies. Denna cookie innehåller inga personliga uppgifter och kasseras när du stänger din webbläsare.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex. videor, bilder, artiklar, etc.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig på exakt samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in data om dig, använda cookies, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på den webbplatsen.

Frågor om webbplatsen

Om du har några frågor om vår användning av cookies, vår integritetspolicy eller några andra frågor rörande din upplevelse av webbplatsen, vänligen kontakta oss.

Intresseanmälan
Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är utsedd tillsynsmyndighet och därmed ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan ge in ett klagomål till IMY.